Driftskonsult’s filosofi er å stimulere til samarbeid og nettverksbygging. Vårt kontor er tilrettelagt for rasjonelt kontorarbeid, med alle fasiliteter.

I dette ligger også muligheter til å delta i samarbeid om innkjøp, noe som gir stordriftsfordeler.

Kanskje kan det at man er sammen i et kontormiljø legge grunnlaget for rasjonalisering og utvikling. Et eksempel er TaxiSkift.no programmet.

For en konkurransedyktig pris pr. måned får du tilgang til et spennende rasjonelt kontorfellesskap.

Din fokus er som før, drive ditt eget firma.

Ønsker du å benytte deg av bookingtjenesten må du først få brukernavn og passord.

Send en mail med tlf nummer og litt info om deg selv til:

post@driftskonsult.no

Driftskonsult.no © 1997 • Privacy Policy • Terms Of Use